Akademik

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Nörolojik Bilimler Enstitüsü (İÜCNBE) Sinirbilim Anabilim Dalı 2019 yılının Mayıs ayında kurulmuş, kurucu anabilim dalı başkanı olarak İÜCNBE Müdürü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr. Ali Metin Kafadar göreve getirilmiştir. Kurulşundan iki ay sonra anabilim dalının ilk öğretim üyesi olarak atanan Doç.Dr. Erdinç Dursun 2 Haziran 2020’de Anabilim Dalı Başkanlığı’nı Prof Dr. Ali Metin Kafadar’dan devir almıştır.

Sinirbilim Anabilim Dalı, bilimsel açıdan kuvvetli olduğu alanlar olan Moleküler Nörobiyoloji ve Nöroanatomi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarını hayata geçirmiş buna ek olarak alanında önemli bir ekskliği giderecek olan Elektronörofizyoloji Yüksek Lisans  Programı’na da lisansüstü eğitim programları bünyesinde yer vermiştir.

İÜCNBE Sinirbilim Anabilim Dalı’nın moleküler nörobilim araştırmaları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı BEYİN VE NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI (BNHAL) ve NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR VE NÖROİNFLAMATUVAR HASTALIKLAR ARAŞTIRMA LABORATUVARI (N2HAL) ile, nöroanatomi araştırmaları ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Mikro-Endonöroşirürji ve Nöroanatomi Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Anatomi Eğitim ve Araştırma Laboratuvarları ile orataklaşa yürütülmektedir.

Doç.Dr. Erdinç DURSUN (Fakülte Üyesi) (ANABİLİM DALI BAŞKANI)

İÜCNBE Sinirbilim Anabilim Dalı’nın moleküler nörobilim araştırmaları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı BEYİN VE NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI (BNHAL) ve NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR VE NÖROİNFLAMATUVAR HASTALIKLAR ARAŞTIRMA LABORATUVARI (N2HAL) ile, nöroanatomi araştırmaları ise Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Mikro-Endonöroşirürji ve Nöroanatomi Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Anatomi Eğitim ve Araştırma Laboratuvarları ile orataklaşa yürütülmektedir.

Genel Tanıtım:

TÜBİTAK tarafından 107S041, 111S200, 214S585, 214S586, 115S438 , 217S375 ve 219Z179 nolu projeler ile desteklenmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi tarafından desteklenmiştir.

BNHAL 5 ana laboratuvardan oluşmaktadır:

1.    BNHAL-I-Primer Nöron Kültürü Laboratuvarı​ 

2.    BNHAL-II-Beyin Organotipik Kesit Kültürü Laboratuvarı​

3.    BNHAL-III-Nörogenetik Laboratuvarı
4.    BNHAL-IV-Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı

5.    BNHAL-V-Nörodejeneratif ve Nöroinflamatuvar Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı (N2HAL)

BNHAL-I-Primer Nöron Kültürü Laboratuvarı: 

Class 100 Steril Oda koşullarına sahiptir. Primer nöronal ve astrosit kültürleri  bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen kültürlerde ilaç ve kimyasal uygulamaları, gen susturulması ile hastalık modelleri oluşturulmaktadır. Hücre modellerinde immün floresan görüntüleme analizleri, canlı hücre görüntüleme ve hücre bazlı testler (CBA) gerçekleştirilmektedir. CBA ile otoimmün nörolojik hastalıkların tanısına katkıda bulunmaktadır.

BNHAL-II-Beyin Organotipik Kesit Kültürü Laboratuvarı: Beyin organotipik kesit kültürleri doku mimarisinin tamamen korunduğu, organizmanın sistemik özelliklerinin devre dışı kaldığı ancak beyin bünyesinde organın tüm alanlarının, işlevselliğinin ve doku bütünlüğünün koruduğu modellerdir. Bu modellerde nörodejenerasyon mekanizmaları çalışılmaktadır.

BNHAL-III-Nörogenetik Laboratuvarı: Alzheimer hastalığı, Parkinsonizm veya demans gibi çeşitli nörodejeneratif hastalıkların moleküler ve genetik alt yapıları incelenmektedir. Bu hasta gruplarının örneklerinde çeşitli biyokimyasal parametreler araştırılmaktadır. Ayrıca AB tarafından desteklenen JPND/BIOMARKADPD araştırması kapsamında BOS Aβ1-42, total tau ve fosforile-tau seviyeleri tespiti için gerekli testlerin standardizasyonu yapılmış ve rutin tetkik olarak uygulanmaktadır. Laboratuvar, Horizon 2020 kapsamında yürüyen ADDIA projesi ile Alzheimer hastalığının teşhisinde rol oyanayacak bir kan testi için çalışmalara destek vermektedir.

BNHAL-IV-Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı: Çeşitli örneklerin qRT-PCR ve western blot analizleri yapılır. Ayrıca tüm hücre kültürleri için gen aktarımı, plazmid hazırlanması-çoğaltılması bu laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvarda ayrıca tüm örneklerin kalite kontrolleri, hazırlanması, tasnif edilmesi ve saklanması gerçekleştirilmektedir.

BNHAL-V-Nörodejeneratif ve Nöroinflamatuvar Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı: T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 10/12/2019-86567 kararla desteklenerek, TÜBİTAK tarafından ise 115S438, 217S375 ve 219Z179 nolu projeler ile desteklenerek 2020 yılında kurulmuştur.

https://norolojikbilimler.istanbulc.edu.tr/tr/content/akademik/norodejeneratif-ve-noroinflamatuvar-hastaliklar-arastirma-laboratuvari-(n2hal)

Laboratuvar Araştırma Altyapısı: Primer nöronal kültürler (primer kortikal, primer hippokampal, astrosit, spinal kord), PC12, HEK, SH-SY5Y gibi hücre soyları, beyin organotipik kesit kültürleri, ilaç ve kimyasal uygulamaları, amilod beta ve α-sinüklein uygulamaları, çeşitli genlerin aşrı ekspresyonu, siRNA ve CRISPRi ile gen susturulması, immünfloresan görüntüleme analizleri, canlı hücre görüntüleme, Ca
2+ görüntüleme, hücre bazlı testler (CBA), plazmid çoğaltılması ve seleksiyon, qRT-PCR, western blot, SNP anlizleri, ELISA, FLISA, florometrik ölçümler, çeşitli elektroforezler, spektrofotometrik ölçümler.

Ekip: Doç.Dr. Duygu GEZEN-AK (Ph.D.), Doç.Dr. Erdinç DURSUN (Ph.D.), Araş.Gör. Merve Alaylıoğlu (M.Sc.), Büşra Şengül (M.Sc.), Ebru Keskin (M.Sc.), Pelin Sordu (B.Sc.), Tugay Çamoğlu (B.Sc.), Zuhal Yurttaş (B.Sc.)

Genel Tanıtım:

T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 10/12/2019-86567 kararla desteklenmiştir.
TÜBİTAK tarafından 115S438, 217S375 ve 219Z179 nolu projeler ile desteklenmiştir.

N2HAL tek laboratuvardan oluşmaktadır ve BNHAL altında hizmet vermektedir:

N2HAL Nöronal Hücre Hatları Kültür Laboratuvarı: Alzheimer hastalığı, Parkinsonizm veya demans gibi çeşitli nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra multiple skleroz ve NMO gibi nöroinflamtuvar hastalıkların moleküler, biyokimyasal ve genetik alt yapıları incelenmektedir. Gerçekleştirilen kültürlerde ilaç ve kimyasal uygulamaları, gen susturulması ile hastalık modelleri oluşturulmaktadır. Hücre modellerinde immün floresan görüntüleme analizleri, canlı hücre görüntüleme ve hücre bazlı testler (CBA) gerçekleştirilmektedir. CBA ile otoimmün nörolojik hastalıkların tanısına katkıda bulunmaktadır.

Laboratuvar Araştırma Altyapısı: PC12, HEK, SH-SY5Y gibi hücre soyları, beyin organotipik kesit kültürleri, ilaç ve kimyasal uygulamaları, amilod beta ve α-sinüklein uygulamaları, çeşitli genlerin aşrı ekspresyonu, siRNA ve CRISPRi ile gen susturulması, immünfloresan görüntüleme analizleri, canlı hücre görüntüleme, Ca2+ görüntüleme, hücre bazlı testler (CBA), plazmid çoğaltılması ve seleksiyon, qRT-PCR, western blot, SNP anlizleri, ELISA, FLISA, florometrik ölçümler, çeşitli elektroforezler, spektrofotometrik ölçümler.

Ekip: Doç.Dr. Duygu GEZEN-AK (Ph.D.), Doç.Dr. Erdinç DURSUN (Ph.D.), Araş.Gör. Merve Alaylıoğlu (M.Sc.), Büşra Şengül (M.Sc.), Ebru Keskin (M.Sc.), Pelin Sordu (B.Sc.), Tugay Çamoğlu (B.Sc.), Zuhal Yurttaş (B.Sc.)

İÜCNBE Sinirbilim Anabilim Dalı’nın anatomi araştırmaları,  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı,  Mikro-Endonöroşirürji ve Nöroanatomi Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Anatomi Eğitim ve Araştırma Laboratuvarları ile orataklaşa yürütülmektedir.


Description4


BEYİN VE NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI (BNHAL)  

 

Genel Tanıtım:

 

TÜBİTAK tarafından 107S041, 111S200, 214S585, 214S586, 115S438 , 217S375 ve 219Z179 nolu projeler ile desteklenmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Birimi tarafından desteklenmiştir.

 

BNHAL 5 ana laboratuvardan oluşmaktadır:

 

 

1.    BNHAL-I-Primer Nöron Kültürü Laboratuvarı​ 
2.    BNHAL-II-Beyin Organotipik Kesit Kültürü Laboratuvarı
3.    BNHAL-III-Nörogenetik Laboratuvarı
4.    BNHAL-IV-Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı
5.    BNHAL-V-Nörodejeneratif ve Nöroinflamatuvar Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı (N2HAL)

 

 

BNHAL-I-Primer Nöron Kültürü Laboratuvarı:
Class 100 Steril Oda koşullarına sahiptir. Primer nöronal ve astrosit kültürleri  bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. Gerçekleştirilen kültürlerde ilaç ve kimyasal uygulamaları, gen susturulması ile hastalık modelleri oluşturulmaktadır. Hücre modellerinde immün floresan görüntüleme analizleri, canlı hücre görüntüleme ve hücre bazlı testler (CBA) gerçekleştirilmektedir. CBA ile otoimmün nörolojik hastalıkların tanısına katkıda bulunmaktadır.

BNHAL-II-Beyin Organotipik Kesit Kültürü Laboratuvarı: Beyin organotipik kesit kültürleri doku mimarisinin tamamen korunduğu, organizmanın sistemik özelliklerinin devre dışı kaldığı ancak beyin bünyesinde organın tüm alanlarının, işlevselliğinin ve doku bütünlüğünün koruduğu modellerdir. Bu modellerde nörodejenerasyon mekanizmaları çalışılmaktadır.

BNHAL-III-Nörogenetik Laboratuvarı: Alzheimer hastalığı, Parkinsonizm veya demans gibi çeşitli nörodejeneratif hastalıkların moleküler ve genetik alt yapıları incelenmektedir. Bu hasta gruplarının örneklerinde çeşitli biyokimyasal parametreler araştırılmaktadır. Ayrıca AB tarafından desteklenen JPND/BIOMARKADPD araştırması kapsamında BOS Aβ1-42, total tau ve fosforile-tau seviyeleri tespiti için gerekli testlerin standardizasyonu yapılmış ve rutin tetkik olarak uygulanmaktadır. Laboratuvar, Horizon 2020 kapsamında yürüyen ADDIA projesi ile Alzheimer hastalığının teşhisinde rol oyanayacak bir kan testi için çalışmalara destek vermektedir.

BNHAL-IV-Moleküler Nörobiyoloji Laboratuvarı: Çeşitli örneklerin qRT-PCR ve western blot analizleri yapılır. Ayrıca tüm hücre kültürleri için gen aktarımı, plazmid hazırlanması-çoğaltılması bu laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Bu laboratuvarda ayrıca tüm örneklerin kalite kontrolleri, hazırlanması, tasnif edilmesi ve saklanması gerçekleştirilmektedir.

BNHAL-V-Nörodejeneratif ve Nöroinflamatuvar Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı: T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 10/12/2019-86567 kararla desteklenerek, TÜBİTAK tarafından ise 115S438, 217S375 ve 219Z179 nolu projeler ile desteklenerek 2020 yılında kurulmuştur.

https://norolojikbilimler.istanbulc.edu.tr/tr/content/akademik/norodejeneratif-ve-noroinflamatuvar-hastaliklar-arastirma-laboratuvari-(n2hal)

Laboratuvar Araştırma Altyapısı: Primer nöronal kültürler (primer kortikal, primer hippokampal, astrosit, spinal kord), PC12, HEK, SH-SY5Y gibi hücre soyları, beyin organotipik kesit kültürleri, ilaç ve kimyasal uygulamaları, amilod beta ve α-sinüklein uygulamaları, çeşitli genlerin aşrı ekspresyonu, siRNA ve CRISPRi ile gen susturulması, immünfloresan görüntüleme analizleri, canlı hücre görüntüleme, Ca2+ görüntüleme, hücre bazlı testler (CBA), plazmid çoğaltılması ve seleksiyon, qRT-PCR, western blot, SNP anlizleri, ELISA, FLISA, florometrik ölçümler, çeşitli elektroforezler, spektrofotometrik ölçümler.

Ekip: Doç.Dr. Duygu GEZEN-AK (Ph.D.), Doç.Dr. Erdinç DURSUN (Ph.D.), Araş.Gör. Merve Alaylıoğlu (M.Sc.), Büşra Şengül (M.Sc.), Ebru Keskin (M.Sc.), Pelin Sordu (B.Sc.), Tugay Çamoğlu (B.Sc.), Zuhal Yurttaş (B.Sc.)

İşbirlikleri ve Projeler: Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarlarını sorumlu öğretim üyelerinin yurt dışı ortakları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Rutgers University, New Jersey Medical School (UMDNJ), New Jersey, USA , Department of  Biochemistry and Molecular Biology, Department of Neurology- Department of Neuroscience, Fransa’da Angers University Hospital, Angers, France, Department of Neuroscience, Division of Geriatric Medicine and Memory Clinic, Department of Neuroscience, Division of Geriatric Medicine and Memory Clinic, Aix-Marseille Université, Faculté de Médecine, Marseille, France, Department of Neurosience, İngiltere’de University of Exeter Medical School, Exeter, United Kingdom.  Yunanistan’da Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Greece, Unit of Reproductive Endocrinology, First Department of Obstetrics and Gynecology, Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece, Kanada’da McGill University, Montreal, CA, Deaprtment of Pharmacology and Therapeutics, Japonya’da Kyushu University, Faculty of Medical Sciences, Kyushu,  Japan, Department of Developmental Neurophsiology yer almaktadır. Tamamlanmış veya devam etmekte olan çok sayıda TUBİTAK projesi ve AB projeleri mevcuttur.

 

 

 

 

NÖRODEJENERATİF HASTALIKLAR VE NÖROİNFLAMATUVAR HASTALIKLAR ARAŞTIRMA LABORATUVARI (N2HAL)

        

 

Genel Tanıtım:

 

T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 10/12/2019-86567 kararla desteklenmiştir.
TÜBİTAK tarafından 115S438, 217S375 ve 219Z179 nolu projeler ile desteklenmiştir.

 

N2HAL tek laboratuvardan oluşmaktadır ve BNHAL altında hizmet vermektedir:

N2HAL Nöronal Hücre Hatları Kültür Laboratuvarı: Alzheimer hastalığı, Parkinsonizm veya demans gibi çeşitli nörodejeneratif hastalıkların yanı sıra multiple skleroz ve NMO gibi nöroinflamtuvar hastalıkların moleküler, biyokimyasal ve genetik alt yapıları incelenmektedir. Gerçekleştirilen kültürlerde ilaç ve kimyasal uygulamaları, gen susturulması ile hastalık modelleri oluşturulmaktadır. Hücre modellerinde immün floresan görüntüleme analizleri, canlı hücre görüntüleme ve hücre bazlı testler (CBA) gerçekleştirilmektedir. CBA ile otoimmün nörolojik hastalıkların tanısına katkıda bulunmaktadır.

Laboratuvar Araştırma Altyapısı: PC12, HEK, SH-SY5Y gibi hücre soyları, beyin organotipik kesit kültürleri, ilaç ve kimyasal uygulamaları, amilod beta ve α-sinüklein uygulamaları, çeşitli genlerin aşrı ekspresyonu, siRNA ve CRISPRi ile gen susturulması, immünfloresan görüntüleme analizleri, canlı hücre görüntüleme, Ca2+ görüntüleme, hücre bazlı testler (CBA), plazmid çoğaltılması ve seleksiyon, qRT-PCR, western blot, SNP anlizleri, ELISA, FLISA, florometrik ölçümler, çeşitli elektroforezler, spektrofotometrik ölçümler.

Ekip: Doç.Dr. Duygu GEZEN-AK (Ph.D.), Doç.Dr. Erdinç DURSUN (Ph.D.), Araş.Gör. Merve Alaylıoğlu (M.Sc.), Büşra Şengül (M.Sc.), Ebru Keskin (M.Sc.), Pelin Sordu (B.Sc.), Tugay Çamoğlu (B.Sc.), Zuhal Yurttaş (B.Sc.)

İşbirlikleri ve Projeler: Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarlarını sorumlu öğretim üyelerinin yurt dışı ortakları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Rutgers University, New Jersey Medical School (UMDNJ), New Jersey, USA , Department of  Biochemistry and Molecular Biology, Department of Neurology- Department of Neuroscience, Fransa’da Angers University Hospital, Angers, France, Department of Neuroscience, Division of Geriatric Medicine and Memory Clinic, Department of Neuroscience, Division of Geriatric Medicine and Memory Clinic, Aix-Marseille Université, Faculté de Médecine, Marseille, France, Department of Neurosience, İngiltere’de University of Exeter Medical School, Exeter, United Kingdom.  Yunanistan’da Aristotle University of Thessaloniki, Medical School, Greece, Unit of Reproductive Endocrinology, First Department of Obstetrics and Gynecology, Hellenic Pasteur Institute, Athens, Greece, Kanada’da McGill University, Montreal, CA, Deaprtment of Pharmacology and Therapeutics, Japonya’da Kyushu University, Faculty of Medical Sciences, Kyushu,  Japan, Department of Developmental Neurophsiology yer almaktadır. Tamamlanmış veya devam etmekte olan çok sayıda TUBİTAK projesi ve AB projeleri mevcuttur.

 

 

 


2019-2020  SEMİNER PROGRAMI


Konu            :  Endotel ve Trombosit Fonksiyonlarının Demans İle Olan İlişkisinin Moleküler Düzeyde Araştırılması

Tarih            : 11 Aralık 2019

Saat              14.00

Düzenleyen  Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yer               Temel Tıp Bilimleri  Seminer Salonu

Yönetici       Prof.Dr.Turgut Ulutin

Konuşmacı  : Gülsel Ayaz  

 

Konu            : İnsan Beyninin Anatomisi ve Beyin Bölgelerinin Fonksiyonları

Tarih            : 08 Nisan 2020

Saat              14.00

Düzenleyen  Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yer               Temel Tıp Bilimleri  Seminer Salonu

Yönetici       Doç.Dr. Duygu Gezen-Ak

Konuşmacı  : Merve Alaylıoğlu


Konu            : Astrositlerin Sinaptik Oluşumdaki Rolü

Tarih            :15 Nisan 2020

Saat              14.00

Düzenleyen  Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yer               Temel Tıp Bilimleri  Seminer Salonu

Yönetici       Doç.Dr. Duygu Gezen Ak

Konuşmacı  : Büşra Şengül


Konu            : Nöron Hasarı Belirteci Olarak Nörofilament Hafif Zinciri

Tarih            :15 Nisan 2020

Saat              14.00

Düzenleyen  Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yer               Temel Tıp Bilimleri  Seminer Salonu

Yönetici       Prof.Dr. Turgut Ulutin

Konuşmacı  : Pelin Sordu


Konu            : Hücreden Hücreye Parkinson’un adımları Prionoid Hipotezi

Tarih            : 22 Nisan 2020

Saat              14.00

Düzenleyen  Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yer               Temel Tıp Bilimleri  Seminer Salonu

Yönetici       Doç.Dr. Duygu Gezen Ak

Konuşmacı  : Tugay Çamoğlu


Konu            : Mitokondriyal Gen Exspresyonunun Düzenlenmesi ve Nörodejeneratif Hastalıklar ile İlişkisi

Tarih            : 06 Mayıs 2020

Saat              14.00

Düzenleyen  Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yer               Temel Tıp Bilimleri  Seminer Salonu

Yönetici       :  Doç.Dr. Erdinç Dursun

Konuşmacı  : Zuhal Yurttaş


Konu            : Akson Başlangıç Segmenti Yapısı, Fonksiyonu ve Dejeneratif Hastalıklar ile İlişkisi

Tarih             : 20 Mayıs 2020

Saat              14.00

Düzenleyen  Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Yer               Temel Tıp Bilimleri  Seminer Salonu

Yönetici       Doç.Dr. Erdinç Dursun

Konuşmacı  : Ebru Keskin
4-5 Nisan 2020 II Cerrahpaşa Nörobilim Günleri 

Cerrahpaşa Nörobilim Kulübü

https://cerrahpasanorobilim.com/cng


2020-2021 Güz Döneminden İtibaren Yayınlanacaktır.