Lisansüstü Eğitim

2021 BAHAR DÖNEMİ KONTENJAN BİLGİLERİ

 

 

Anabilim Dalı Bilgileri

Genel Kontenjan
Teklifi

Yurtdışı Kontenjan
Teklifi

ALES
Puan Türü

Anabilim Dalı/Programın Özel Koşulu

 
 
 

Anabilim Dalı

Program Adı

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans
Yatay Geçiş

Doktora
Yatay Geçiş

Yüksek Lisans

Doktora

Yüksek Lisans
Yatay Geçiş

Doktora
Yatay Geçiş

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULANACAK BÖLÜMLER

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI UYGULANMAYACAK BÖLÜMLER

 

Sinirbilim Anabilim Dalı

Moleküler Nörobiyoloji ve Nöroanatomi

 

4

 

 

 

 

 

 

Sayısal

Doğrudan kabul koşulları dışında kalan adayların başvuruları 2020-2021 Bahar dönemine mahsus olmak üzere değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tıp, lisans derecesine sahip olmak. Tıbbi Biyoloji yüksek lisans derecesine sahip olmak. Demansın BOS biyobelirteçlerinin analizi, nöronal hücre hatlarının kültürü, amiloid ve alfa sinüklein uygulamları, kromozom immünpresipitasyon (CHIP), immünpresipitasyon (IP) konularında yeterli teknik tecrübeye sahip olmak.

 

 

 

Başvuru işlemlerimiz İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile aynı aşamaları içermektedir.

İlgili işlemlere ve bilgilere aşağıda verilen bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://lisansustuegitim.istanbulc.edu.tr/tr/content/basvuru/basvuru

 

 

Yüksek Lisans Programları

 

         Moleküler Nörobiyoloji ve Nöroanatomi (MNNA) Yüksek Lisans  Programı 

 

        Bu programda yetişen araştırmacılar hücresel ve moleküler düzeyde merkezi ve periferal sinir sistemini inceler. Sinir sisteminde gelişen tüm olayların moleküler ve hücresel alt yapısını ve bunların sinir sistemi anatomisi ile olan ilişkisini araştırır. Fizyolojik ve patolojik olayların hücre ve hayvan modellerini oluşturup bu modellerde deneysel incelemeler yapar.
 
      Yüksek lisans programına başvuracak olan adayların programa uygunluğunun teyit edilmesi, akademik kariyer tercihlerinin doğru temeller üzerinde yapıldığının tespit edilmesi adına öz geçmişlerini ilgili birimlere program başvurularından iki ay önce göndermeleri ve istenmesi halinde ilgili birimlerde istenilen süre dahilinde staj yapmaları önerilmektedir.

 

        

DERS ADI

TEORİK

UYG.

LAB.

KREDİ

AKTS

Z/S

DÖNEMİ

Moleküler Nörobiyolojiye Giriş (Introduction to Moelcular Neurobiology)

2

   

2,0

6,0

Z

1/2

Temel Nöroanatomi - Uygulamalı (Basic Neuroanatomy - Appilied)

2

2

 

3,0

8,0

Z

1/2

Sinirbilimde Araştırma Yöntemleri I (Research Methods in Neuroscince I)

2

 

2

3,0

8,0

Z

1/2

Sinirbilimde Araştırma Yöntemleri II (Research Methods in Neuroscince II)

2

 

2

3,0

8,0

Z

1/2

Seminer (Research Literature Seminars)

     

0,0

6,0

Z

1/2

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (Ethics in Scientific Researh and Publication)

2

   

2,0

6,0

Z

1/2

Sinir Sisteminin Gelişimi ve Deneyime Bağlı Değişimi  (Development and Experience Dependent Alteration of the Nervous System)

2

   

2,0

6,0

S

1/2

Sinir Sisteminin Duysal, Motor ve Düzenleyici Sistemleri (Audiotory, Motor and Regulatory Systems of Nervous System)

2

   

2,0

6,0

S

1/2

Fonksiyonel Nöroanatomi (Functional Neuroanatomy)

2

   

2,0

6,0

S

1/2

Nörofizyoloji (Neurophysiology)

2

   

2,0

6,0

S

1/2

Nörogenetiğin temelleri (Basics of Neurogenetics)

2

   

2,0

6,0

S

1/2

Sinir sistemi hastalıkları (Diseases of Nervous System)

2

   

2,0

6,0

S

1/2

Hücre kültürüne giriş - Uygulamalı (Introduction to Cell Culture - Applied)

2

 

2

3,0

6,0

S

1/2

Nörodejenerasyonun moleküler temelleri (Molecular Basis of Neurodegeneration)

2

   

2,0

8,0

S

1/2

Nöroimmunolojik hastalıkların moleküler mekanizmaları (Molecular Mechanisms of Neuroimmunological Disorders)

2

   

2,0

6,0

S

1/2

Sinirbilim alanında primer literatür taraması ve tartışması-I (Evaluation and Discussion of Primary Literature in Neuroscience I)

2

   

2,0

6,0

S

1/2

Sinirbilim alanında primer literatür taraması ve tartışması-II (Evaluation and Discussion of Primary Literature in Neuroscience II)

2

   

2,0

6,0

S

1/2

 

Eğitime Katkı Veren Birimler

Öğretim Üyeleri

MNNA Programı Yüksek Lisans Dersleri

Nörolojik Bilimler Enstitüsü

Sinirbilim Anabilim Dalı

Doç.Dr.Erdinç DURSUN

MNBA7001 MOLEKÜLER NÖROBİYOLOJİYE GİRİŞ

MNBA7011 HÜCRE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ – UYGULAMALI

MNBA7012 NÖRODEJENERASYONUN MOLEKÜLER TEMELLERİ

MNBA7005 SİNİR SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE DENEYİME BAĞLI DEĞİŞİMİ

MNBA7009 NÖROGENETİĞİN TEMELLERİ

MNBA7013 NÖROİMMUNOLOJİK HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI

MNBA7016 SEMİNER

MNBA7014 SİNİRBİLİM ALANINDA PRIMER LİTERATÜR TARAMASI VE TARTIŞMASI I

MNBA7015 SİNİRBİLİM ALANINDA PRIMER LİTERATÜR TARAMASI VE TARTIŞMASI II

MNBA7003 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

MNBA7004 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr.Duygu GEZEN AK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Selma YILMAZER (Emekli Öğr. Üyesi)

Doç.Dr. Onur BAYKARA

Araş.Gör. Merve ALAYLIOĞLU

MNBA7001 MOLEKÜLER NÖROBİYOLOJİYE GİRİŞ

MNBA7011 HÜCRE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ – UYGULAMALI

MNBA7012 NÖRODEJENERASYONUN MOLEKÜLER TEMELLERİ

MNBA7005 SİNİR SİSTEMİNİN GELİŞİMİ VE DENEYİME BAĞLI DEĞİŞİMİ

MNBA7009 NÖROGENETİĞİN TEMELLERİ

MNBA7013 NÖROİMMUNOLOJİK HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI

MNBA7016 SEMİNER

MNBA7014 SİNİRBİLİM ALANINDA PRIMER LİTERATÜR TARAMASI VE TARTIŞMASI I

MNBA7015 SİNİRBİLİM ALANINDA PRIMER LİTERATÜR TARAMASI VE TARTIŞMASI II

MNBA7003 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

MNBA7004 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

Anatomi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Mehmet ÜZEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Fatma GÜLER YILDIRIM

Prof.Dr.  Mehmet Selman DEMİRCİ

Prof.Dr. Ali ihsan SOYLUOĞLU

Prof.Dr. Mahmut Ercan TANYELİ

Prof.Dr. Mehmet YILDIRIM

Prof.Dr. Şükrü Turan PEŞTEMALCI

Prof.Dr. Tania MARUR

MNBA7002 TEMEL NÖROANATOMİ – UYGULAMALI

MNBA7007 FONKSİYONEL NÖROANATOMİ

MNBA7016 SEMİNER

MNBA7003 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

MNBA7004 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ali Metin KAFADAR (Enstitü Müdürü)

Prof.Dr. Mustafa UZAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Necmettin TANRIÖVER

Doç.Dr. Cihan İŞLER

MNBA7016 SEMİNER

MNBA7003 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

MNBA7004 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

Nöroloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Ayşegül GÜNDÜZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Sabahattin SAİP

Prof.Dr. Aksel SİVA

Prof.Dr. Mehmet Barış KORKMAZ

Prof.Dr. Nurten U. ADATEPE

Prof.Dr. Derya KARADENİZ

Prof.Dr. Feray KARAALİ SAVRUN

Prof.Dr. Birsen İNCE

Prof.Dr. Çiğdem ÖZKARA

Doç.Dr. Uğur UYGUNOĞLU

Doç. Dr. Gülçin BENBİR

Öğr.Gör. Melih TÜTÜNCÜ

MNBA7013 NÖROİMMUNOLOJİK HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANİZMALARI

MNBA7010 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

MNBA7006 SİNİR SİSTEMİNİN DUYSAL, MOTOR, VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLERİ

MNBA7016 SEMİNER

Radyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Osman KIZILKILIÇ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç.Dr. Serdar ARSLAN

Dr.Öğr. Üy. Bora KORKMAZER

MNBA7016 SEMİNER

Psikiyatri Anabilim Dalı

Doç.Dr. Burç Çağrı POYRAZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Mert SAVRUN

Doç. Dr. Cana AKSOY POYRAZ

Doç. Dr. Muhammed Tayyib KADAK

Doç.Dr. Ömer Faruk DEMİREL

Doç. Dr. Mahmut Cem TARAKÇIOĞLU

MNBA7016 SEMİNER

Patoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Büge ÖZ

Prof.Dr. Nil ÇOMUNOĞLU

MNBA7016 SEMİNER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. Özgür KASAPÇOPUR

MNBA7017 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

MNBA7016 SEMİNER

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ertan YURDAKOŞ (Emekli Öğr. Üyesi)

MNBA7008 NÖROFİZYOLOJİ

MNBA7016 SEMİNER

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Hrisi Bahar TOKMAN

MNBA7010 SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

MNBA7016 SEMİNER

Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Sibel ÖZYAZGAN

MNBA7003 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

MNBA7004 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

MNBA7016 SEMİNER

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ahmet DİRİCAN

MNBA7003 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

MNBA7004 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

MNBA7016 SEMİNER

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Prof.Dr. Serhat PABUÇÇUOĞLU

MNBA7003 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

MNBA7004 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

MNBA7016 SEMİNER

Mühendislik Fakültesi

Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

Prof.Dr. Saadet Kevser PABUÇÇUOĞLU (Saadet ÖZGÜMÜŞ)

MNBA7003 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

MNBA7004 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

MNBA7016 SEMİNER

Nanaoteknoloj ve Biyoteknoloji Enstitüsü

DETALAB

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ

MNBA7003 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ I

MNBA7004 SİNİRBİLİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ II

MNBA7016 SEMİNER

 

 

         Elektronörofizyoloji Yüksek Lisans  Programı 

 

Doktora Programları

 

         Moleküler Nörobiyoloji ve Nöroanatomi (MNNA) Doktora Programı

 

         Bu programda yetişen araştırmacılar hücresel ve moleküler düzeyde merkezi ve periferal sinir sistemini inceler. Sinir sisteminde gelişen tüm olayların moleküler ve hücresel alt yapısını ve bunların anatomiye olan yansımalarını araştırır. Fizyolojik ve patolojik olayların hücre ve hayvan modellerini oluşturup bu modellerde deneysel incelemeler yapar. Doktora programında eğitim görenlerin ilgili proje yazım derslerini aldıktan sonra eğitimlerinin ilk iki senesi içerisinde ve tez dönemine geçmeden önce doktora tez konuları ile ilişkili bir adet dış kaynaklı proje (TÜBİTAK, AB) hazırlamaları zorunludur. Doktora öğrencilerinin programdan mezun olabilmeleri için etki faktörü 0.5’in üzerinde olan SCI, SCI-E kapsamında dergilerde en az biri orjinal makale olan 2 adet makale yayınlamış olmaları gerekmektedir.
 
        Doktora programına programına başvuracak olan adayların programa uygunluğunun teyit edilmesi, akademik kariyer tercihlerinin doğru temeller üzerinde yapıldığının tespit edilmesi adına öz geçmişlerini ilgili birimlere program başvurularından iki ay önce göndermeleri ve istenmesi halinde ilgili birimlerde istenilen süre dahilinde staj yapmaları önerilmektedir.
 

 

DERS ADI

TEORİK

UYG.

LAB.

KREDİ

AKTS

Z/S

DÖNEMİ

Moleküler Sinirbilim (Molecular Neuroscience)

2

 

 

2,0

6,0

Z

1/2

Klinik Nöroanatomi - Uygulamalı (Clinical Neuroanatomy - Applied)

2

2

 

3,0

8,0

Z

1/2

Sinirbilimde İleri Araştırma Yöntemler I (Advanced Research Methods in Neuroscince I)

2

 

2

3,0

8,0

Z

1/2

Sinirbilimde İleri Araştırma Yöntemler II (Advanced Research Methods in Neuroscince II)

2

 

2

3,0

8,0

Z

1/2

Seminer (Research Literature Seminars)

 

 

 

0,0

6,0

Z

1/2

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (Ethics in Scientific Researh and Publication)

2

 

 

2,0

6,0

Z

1/2

İleri Nörofizyoloji (Advanced Neurophysiology)

2

 

 

2,0

6,0

S

1/2

Moleküler Nörogenetik (Molecular Neurogenetics)

2

 

 

2,0

6,0

S

1/2

İleri Fonksiyonel Nöroanatomi (Advanced Functional Neuroanatomy)

2

 

 

2,0

6,0

S

1/2

Davranışsal ve Kognitif Nörobilim (Behavioral and Cognitive Neuroscience)

2

 

 

2,0

6,0

S

1/2

Kognitif Bozukluklar (Cognitive Disorders)

2

 

 

2,0

6,0

S

1/2

Nöron Kültürü Teknikleri - Uygulamalı (Neuronal Culture Techniques - Applied)

2

 

2

3,0

8,0

S

1/2

Nörodejenerasyonda Model Sistemler (Model Systems in Neurodegeneration)

2

 

 

2,0

6,0

S

1/2

Nörogörüntüleme (Neuroimaging)

2

 

 

2,0

6,0

S

1/2

Nöropatoloji (Neuropathology)

2

 

 

2,0

6,0

S

1/2

Mental Hastalıklar ve Moleküler Temelleri (Molecular Basis of Mental Disorders)

2

 

 

2,0

6,0

S

1/2

Moleküler ve Hücresel Nörobiyoloji Primer Literatür Taraması ve Tartışması I (Evaluation and Discussion of Primary Literature in Molecular and Cellular Neuroscience I)

2

 

 

2,0

6,0

S

1/2

Moleküler ve Hücresel Nörobiyoloji Primer Literatür Taraması ve Tartışması II (Evaluation and Discussion of Primary Literature in Molecular and Cellular Neuroscience II)

2

 

 

2,0

6,0

S

1/2

 

Eğitime Katkı Veren Birimler

Öğretim Üyeleri

MNNA Programı Doktora Dersleri

Nörolojik Bilimler Enstitüsü

Sinirbilim Anabilim Dalı

Doç.Dr.Erdinç DURSUN

MNBA9001 MOLEKÜLER SİNİRBİLİM

MNBA9010 NÖRON KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ – UYGULAMALI

MNBA9011 NÖRODEJENERASYONDA MODEL SİSTEMLER

MNBA9017 MOLEKÜLER NÖROGENETİK

MNBA9015 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL NÖROBİYOLOJİ PRİMER LİTARATÜR TARAMASI VE TARTIŞMASI I

MNBA9016 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL NÖROBİYOLOJİ PRİMER LİTARATÜR TARAMASI VE TARTIŞMASI II

MNBA9003 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER I

MNBA9004 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER II

MNBA9018 SEMİNER

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr.Duygu GEZEN AK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Selma YILMAZER (Emekli Öğr. Üyesi)

Doç.Dr. Onur BAYKARA

Araş.Gör. Merve ALAYLIOĞLU

MNBA9001 MOLEKÜLER SİNİRBİLİM

MNBA9010 NÖRON KÜLTÜRÜ TEKNİKLERİ – UYGULAMALI

MNBA9011 NÖRODEJENERASYONDA MODEL SİSTEMLER

MNBA9017 MOLEKÜLER NÖROGENETİK

MNBA9015 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL NÖROBİYOLOJİ PRİMER LİTARATÜR TARAMASI VE TARTIŞMASI I

MNBA9016 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL NÖROBİYOLOJİ PRİMER LİTARATÜR TARAMASI VE TARTIŞMASI II

MNBA9003 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER I

MNBA9004 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER II

MNBA9018 SEMİNER

Anatomi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Mehmet ÜZEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Fatma GÜLER YILDIRIM

Prof.Dr.  Mehmet Selman DEMİRCİ

Prof.Dr. Ali ihsan SOYLUOĞLU

Prof.Dr. Mahmut Ercan TANYELİ

Prof.Dr. Mehmet YILDIRIM

Prof.Dr. Şükrü Turan PEŞTEMALCI

Prof.Dr. Tania MARUR

MNBA9002 KLİNİK NÖROANATOMİ – UYGULAMALI

MNBA9007 İLERİ FONKSİYONEL NÖROANATOMİ

MNBA9003 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER I

MNBA9004 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER II

MNBA9018 SEMİNER

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ali Metin KAFADAR (Enstitü Müdürü)

Prof.Dr. Mustafa UZAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Necmettin TANRIÖVER

Doç.Dr. Cihan İŞLER

MNBA9008 DAVRANIŞSAL VE KOGNİTİF NÖROBİLİM

MNBA9003 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER I

MNBA9004 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER II

MNBA9018 SEMİNER

Nöroloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Ayşegül GÜNDÜZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Sabahattin SAİP

Prof.Dr. Aksel SİVA

Prof.Dr. Mehmet Barış KORKMAZ

Prof.Dr. Nurten U. ADATEPE

Prof.Dr. Derya KARADENİZ

Prof.Dr. Feray KARAALİ SAVRUN

Prof.Dr. Birsen İNCE

Prof.Dr. Çiğdem ÖZKARA

Doç.Dr. Uğur UYGUNOĞLU

Doç. Dr. Gülçin BENBİR

Öğr.Gör. Melih TÜTÜNCÜ

MNBA9008 DAVRANIŞSAL VE KOGNİTİF NÖROBİLİM

MNBA9009 KOGNİTİF BOZUKLUKLAR

MNBA9018 SEMİNER

Radyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Osman KIZILKILIÇ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Doç.Dr. Serdar ARSLAN

Dr.Öğr. Üy. Bora KORKMAZER

MNBA9012 NÖROGÖRÜNTÜLEME

MNBA9018 SEMİNER

Psikiyatri Anabilim Dalı

Doç.Dr. Burç Çağrı POYRAZ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Prof.Dr. Mert SAVRUN

Doç. Dr. Cana AKSOY POYRAZ

Doç. Dr. Muhammed Tayyib KADAK

Doç.Dr. Ömer Faruk DEMİREL

Doç. Dr. Mahmut Cem TARAKÇIOĞLU

MNBA9008 DAVRANIŞSAL VE KOGNİTİF NÖROBİLİM

MNBA9014 MENTAL HASTALIKLAR VE MOLEKÜLER TEMELLERİ

MNBA9018 SEMİNER

Patoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Büge ÖZ

Prof.Dr. Nil ÇOMUNOĞLU

MNBA9013 NÖROPATOLOJİ

MNBA9018 SEMİNER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof.Dr. Özgür KASAPÇOPUR

MNBA9005 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ

MNBA9018 SEMİNER

Fizyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ertan YURDAKOŞ (Emekli Öğr. Üyesi)

MNBA9006 İLERİ NÖROFİZYOLOJİ

MNBA9018 SEMİNER

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Hrisi Bahar TOKMAN

MNBA9018 SEMİNER

Farmakoloji Anabilim Dalı

Prof.Dr. Sibel ÖZYAZGAN

MNBA9003 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER I

MNBA9004 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER II

MNBA9018 SEMİNER

Biyoistatistik Anabilim Dalı

Prof.Dr. Ahmet DİRİCAN

MNBA9003 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER I

MNBA9004 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER II

MNBA9018 SEMİNER

Veteriner Fakültesi

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Prof.Dr. Serhat PABUÇÇUOĞLU

MNBA9003 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER I

MNBA9004 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER II

MNBA9018 SEMİNER

Mühendislik Fakültesi

Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı

Prof.Dr. Saadet Kevser PABUÇÇUOĞLU (Saadet ÖZGÜMÜŞ)

MNBA9003 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER I

MNBA9004 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER II

MNBA9018 SEMİNER

Nanaoteknoloj ve Biyoteknoloji Enstitüsü

DETALAB

Prof.Dr. Hasret YARDİBİ

MNBA9003 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER I

MNBA9004 SİNİRBİLİMDE İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLER II

MNBA9018 SEMİNER

 

Aşağıda adı verilen öğretim üyeleri Moleküler Nörobiyoloji ve Nöroanatomi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarımıza uzaktan eğitim kapsamında web seminerleri ve dersleri ile katkı sunmaktadırlar. Seminerler canlı yayınlanacak olup seminer programları ilgili ülkenin saat dilimi göz önünde bulundurularak planlanmaktadır. Seminerlerin tarih ve saatleri öğrencilere Sinirbilim Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından bildirilmektedir.

 

Sinirbilim Anabilim Dalı

Moleküler Nörobiyoloji ve Nöroanatomi Yüksek Lisans / Doktora Programı,

Yurt Dışından Destek Veren Öğretim Üyeleri

Body Text

 

Sertifika Programları

         Moleküler Nörobilimde Kullanılan Metodlar Sertifika Programı

      Eğitim alanı: Bu sertifika programına alınan araştırmacılar moleküler nörobilim alanında sıkça kullanılan teknikler üzerinde eğitim alama ve uygulama yapma şansı bulacaklardır. Bu teknikler arasında hücre kültürlerinde hastalık modellemesi, gen ve protein ekspresyon analizleri, hücresel görüntüleme yöntemleri yer almaktadır. Ayrıca araştırmacılar insan örenklerinde de genetik ve biyokimyasal çalışmalar için kullanılan teknikleri de uygulayabileceklerdir. Ayrıntılı bilgi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarları’nın web sitesinde mevcuttur.

         Eğitim veren birim:

       Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarları / İÜC Nörolojik Bilimler Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı / İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

         Eğitim süresi: 4 hafta (Toplam 20 gün, 160 saat)

         Eğitim zamanları:

         Yılda iki kez 

         20 Mayıs-20 Haziran

         15 Ağustos- 15 Eylül

         Eğitime kabul edilecek öğrenci sayısı: Her başvuru dönemi için 3 kişi

         Eğitim Masrafları:

         Kurum içi

          Öğrenci: 2000 TL, Kadrolu personel-akademisyen: 3500 TL

         Kurum dışı

       Öğrenci: 2500 TL, Kadrolu personel-akademisyen: 4500 TL

         Yabancı

       Öğrenci: 1500 USD, Kadrolu personel-akademisyen: 3000 USD